» Ansasayfa » Haberler

Bunu Paylaş

Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar


  Su Satış Yerleri İçin;
 • Dilekçe.
 • Satılacak su ile ilgili olarak; su satış yeri temsilcisi ile su işletmesi, veya bölge bayii arasında yapılacak sözleşmenin bir fotokopisi.
 • 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suyun satış yerinin; ölçülendirilmiş, kaşeli ve imzalı krokisi.
 • Su satış yeri açan özel veya tüzel kişiliğe ait vergi levhasının fotokopisi.
 • İşletme ruhsatı fotokopisi.


 • Su Nakil Araçları İçin;
 • Dilekçe
 • Ruhsatlı su kaynağı veya ana bayi ile yaptığı sözleşme
 • İşletme ruhsatı fotokopisi, anabayi ile sözleşme yapılmış ise bayinin su satış ruhsatı ayrıca ilave edilir.
 • Su Satış Yeri izin belgesi fotokopisi,
 • Su nakil aracına ait trafik ruhsat fotokopisi,
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu Satış Yeri yapmışsa: Su Satış Yeri İzin belgesi fotokopisi veya Su Satış Yeri İzin Belgesi başvuru dosyası
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu işletme yapmışsa: Kaynağın Sağlık Bakanlığı'ndan alınan İşletme Ruhsatı Fotokopisi ve ana bayii veya satış yerlerine suyu taşıyacağına ilişkin beyanname ile satış yeri izin belgesi fotokopileri,
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu ana bayii yapmışsa: Hangi su satış yerlerine suyu taşıyacağına ilişkin beyanname ile satış yeri izin belgesi fotokopileri,


 • Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar;
  Madde 7:
 • Su satış yeri; 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların depolandığı ve satıldığı yer olmak üzere en az iki bölüm olmalıdır.
 • Taban ve tüm duvarlar temiz ve silinebilir özellikte olmalıdır. Tavan nemlenme ve dökülmeye müsait olmamalıdır.
 • Teknik ve hijyenik şartları yeterli ve uygun olmalıdır.
 • Depo kısmı güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 • Satılan suya ait işletme izin ruhsatının bir fotokopisi görünür şekilde asılı olmalıdır.
 • Piyasaya arz edilen suların; tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri satan yerlerde satışı yapılmaz.
 • Su satış yerinde satılan suyun adı dışında başka bir isim veya tüketiciyi yanıltıcı tabela asılamaz.
 • Su satış yerinde satılan suya ait bir tabela yok ise; asılı olacak tabelada sadece "su satış yeri" ibaresi bulunacaktır.
 • Geri dönüşlü damacana sularının satışı yapılan yerlerin kullanım alanı en az 20 metrekare ve iki bölümden oluşmalıdır.


 • Su Satış Yeri Nakil Araçlarının tabi olacağı şartlar;
  Madde 8:
 • Piyasaya arz edilen suların; tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri vb. dağıtımını yapan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamaz.
 • İşletmelerden su satış yerine yada su satış yerinden halka satış yapan araçların kasaları kapalı kasa ve/veya damacanaların dış etkenlerden korunacağı bir düzende olmalıdır. Açık kasa ile nakli yapılamaz.
 • Araç, ambalajlı suların vasıfları bozulmayacak, deforme olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Halka su dağıtımı yapılan araç üzerinde en az 50x50cm ebatlarında sattığı suyla ilgili olarak; kaynak ismi, ruhsat numarası ve tarihi bulunması zorunludur9.Su satış Yeri için istenen Belgeler

Bağlantılar


Su Analizi Raporu


2010 © Copyright Osmanlı Su - Tüm Hakları Saklıdır.
Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar, Su Nakil Araçları için istenen belgeler, Su satış araçları ve yerleri için istenen gerekli belge ve evraklar