» Ansasayfa » Haberler

Bunu Paylaş

Kullanma suyu kdv oranı - kullanma suyu kdv bilgisi


T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

 

TARİH: 22/03/2005

SAYI   : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.28.2013

 

KONU : Kullanma suyunda  KDV oranı.

 

     3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 17.07.2002 tarih 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar ile 01.08.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV oranları (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

 

     29/12/2004 tarih, 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/01/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2004/8301 sayılı Kararname Eki Kararın 2. maddesi ile değiştirilen 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin ; “Temel Gıda Maddeleri” başlıklı (A) bölümünün 2 nci sırasında; “süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil) hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu  yer almaktadır.

 

Yine konuyla ilgili olarak yayımlanan 17.01.2005 tarihli ve KDV-25/2005-4 sayılı KDV Sirküleri’nin 3. bölümünde;Süt tozu, peynir altı suyu tozu, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su ve maden suyu teslimlerine uygulanan katma değer vergisi oranı %18’den %8’e çekildiği açıklanmıştır.

 

 Benzer konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan 25.02.2005 tarih, 8909 sayılı yazıda;

 

    “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 27.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname ile değişik 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin (A) bölümünün 2. sırasında yer alan “su” teslimleri 01.01.2005 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

 

Bu çerçevede, kullanım amacına bakılmaksızın (sanayide kullanılmak üzere teslim edilenler de dahil olmak üzere) su teslimleri söz konusu Kararname eki II sayılı listenin (A) bölümünün 2. sırasına istinaden %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır”, denilmektedir.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanızın kullanma suyu teslimleri II sayılı liste kapsamı dahilinde %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır..Daha fazla bilgi için hizmetlerimiz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz..


Bağlantılar


Su Analizi Raporu


2010 © Copyright Osmanlı Su - Tüm Hakları Saklıdır.
Kullanma suyu kdv oranı - kullanma suyu kdv bilgisi